เหล็กเหนียวเป็นวัสดุก่อสร้างที่ทำจากเหล็กที่ผ่านการบำบัดในลักษณะที่ทำให้เบาและแข็งแรงกว่าเหล็กธรรมดา เหล็กอ่อนตาม ซึ่งมักจะเสริมด้วยวัสดุอื่นๆ เช่น อลูมิเนียม แมกนีเซียม หรือวัสดุผสมอื่นๆ

เหล็กเหนียวมีข้อดีหลายประการเมื่อเทียบกับวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เช่น มีความแข็งแรงสูง ทนต่อแผ่นดินไหว และทนต่อการกัดกร่อน นอกจากนี้เหล็กเหนียวยังมีข้อดีในเรื่องต้นทุนเนื่องจากมีราคาถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุก่อสร้างอื่นที่มีความแข็งแรงเท่ากัน

เหล็กเหนียวยังมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ดีกว่าเหล็กธรรมดา ดังนั้นจึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้างอาคารสูงและสะพาน เหล็กเหนียวยังสามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างอื่นๆ ได้หลากหลาย เช่น อาคารอุตสาหกรรม สนามกีฬา และอื่นๆ

นอกจากข้อดีที่กล่าวมาข้างต้น เหล็กเหนียวยังมีข้อเสียคือสัมผัสกับการกัดกร่อนได้ง่ายหากไม่ได้เคลือบด้วยวัสดุป้องกัน เช่น สีหรือเคลือบอลูมิเนียม อย่างไรก็ตาม ข้อเสียนี้สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายโดยการเชื่อมและทาสีอย่างเหมาะสม

โดยรวมแล้วเหล็กเหนียวถือเป็นวัสดุก่อสร้างที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเนื่องจากมีความแข็งแรงสูงและมีต้นทุนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ดังนั้นเหล็กเหนียวจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการก่อสร้างประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอาคารสูงและสะพาน