นี่คือเคล็ดลับของเนื้อหาที่ประสบความสำเร็จบน Google ความสำคัญของการมีผู้เขียนที่มีอิทธิพล

นี่คือเคล็ดลับของความสำเร็จของเนื้อหาบน Google ความสำคัญของการมีผู้เขียนที่มีอิทธิพล ผู้เขียนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญใน Google EAT (ความเชี่ยวชาญ อำนาจ ความน่าเชื่อถือ) ซึ่งหมายถึงสามปัจจัยหลักที่ Google ใช้เพื่อประเมินคุณภาพของ เนื้อหา ในบทความนี้ เราจะพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของผู้เขียนใน Google EAT เพิ่มความน่าเชื่อถือ ผู้เขียนที่มีชื่อเสียงที่ดีและได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตนสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของเนื้อหาได้ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกดิจิทัล ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่เผยแพร่นั้นไม่จำเป็นต้องถูกต้องหรือเชื่อถือได้เสมอไป ด้วยการแสดงผู้เขียนที่น่าเชื่อถือ ผู้ใช้จะไว้วางใจมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะแบ่งปันเนื้อหานั้นมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ ใน Google EAT ความเชี่ยวชาญหมายถึงความสามารถของบุคคลในสาขาของตน หากเนื้อหาเขียนโดยผู้เขียนที่มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญในสาขานั้น เนื้อหานั้นจะถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น…